Đã hoàn thành

PrestaShop 1.7 Module with frontend + backend view

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vkrahu với giá €300 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€200 - €500 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

We need a Module for PrestaShop 1.7 as a base for a custom development.

The module should have a backend page, where a textfield can be filled. And it should have a frontend view, that can be placed in the section#main area on the startpage of PrestaShop. The frontend view should simply display the text from the backend textfield.

The frontend view additionally should contain a button which puts an item into on the cart (just hardcoded product id).

Resource files for CSS and JS for the frontend view should be created and included, so that we have a starting point for adding custom styling and custom JS functions.

The module should satisfy the coding standards, described on [url removed, login to view] and should be installable / uninstallable on a clean PrestaShop 1.7 installation.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online