Đã đóng

Prestashop Expert Required (Custom Work)

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $9 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Hi!

We have custom prestashop 1.6 version upgraded from 1.4. Some changes needed and some things are not working properly.

we required the prestashop expert to make changes in our website. Our previous developer had failed to do and he wasted our time and money. We have an ongoing work on our prestashop website.

Give your proposal related to this job otherwise you will be ignored!

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online