Đã hoàn thành

Prestashop small project less then 1 day

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AussTech8 với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Programer left me and im missing 5% to finnish the project.

Here is the task:

1. Product ID not showing in [url removed, login to view] (Show it)

2. Product stock text font is ugly in [url removed, login to view] (Change it)

3. [url removed, login to view] show the product gallery as psd

4. Footer: Missing the hand? add it

5. Cms articles: showing nothing, even if i created it in admin

6. Info span : pop up text (Create it)

7. [url removed, login to view] Want you to Show currentDate + add 5 days on it.

8. On megamenu.> i cant add icon to category i create. Please add this possibility.

9. [url removed, login to view] Design 10% missing. its Point 1,2,3 already mentioned. make it same as PSD. it is almost 95% same design . only font color, and fix layout.

10. Category dropdown: Change the style to psd:

THATS ALLL. It is a small project and i expect you make it done with less then one day, as there is only css style to work with not functionality.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online