Print Mysql data to PDF

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

We are using FPDF to print mysql data to a PDF file.

The project was created within PHPMaker.

We have the PDF printing fine, as per the attached: [url removed, login to view]

The problem we have is we can only print 1 record, we require all records to be printed.

Our current php Mysql code limits to 1 record.

All Employee, Partner and Dependent information records must be under the Policy Holder details, just as we have the design layout now.

We also require the file [url removed, login to view] to be added to the file or as an attachment. This is an insurance policy document the policy holder can download.

The coding is in the attached files [url removed, login to view] and mysql_table2.php. Should you require access to the server to provide a quotation please let me know. Thanks so much.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online