Đã đóng

Private Job - 1of4 - Wordpress - [url removed, login to view]

Dự án này đã được trao cho barrettjhall với giá $1250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Private Wordpress Security & Installation Job to be discussed between B.H & J.L. All communication through Freelancer chat/inbox system.

Part 1 of 4.

Milestones to be released upon mutually agreeable work completion.

- Enhance login security from bots or any other malicious user

- Update folder extensions from standard wordpress structure to more secure structure

- Make general security improvements and recommendations on keeping future security tight

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online