Program to solve 8-puzzle game using DFS, BFS, and ASTAR

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $12 - $30 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

EightPuzzle.

Specifically, you should model a game of sliding numbered tiles (numbered

1,2,3,4,5,6,7,8) on a 3x3 grid containing one blank (empty space). In the physical

game, a tile adjacent to the blank is slid into the blank position at any one move. Thus

the “blank tile” (or hole) and the tile chosen to slide, swap positions. It is easier to

describe this by saying that the “blank tile” moves “Left” or “Right” or “Up” or

“Down”

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online