Đã hoàn thành

Program to solve 8-puzzle game using DFS, BFS, and ASTAR

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ORLEON với giá $30 SGD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

EightPuzzle.

Specifically, you should model a game of sliding numbered tiles (numbered

1,2,3,4,5,6,7,8) on a 3x3 grid containing one blank (empty space). In the physical

game, a tile adjacent to the blank is slid into the blank position at any one move. Thus

the “blank tile” (or hole) and the tile chosen to slide, swap positions. It is easier to

describe this by saying that the “blank tile” moves “Left” or “Right” or “Up” or

“Down”

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online