Đã hoàn thành

Programador em PHP - Code Igniter

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tgssb với giá $100 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Olá,

Estamos precisando de um desenvolver para terminar alguns itens em um site desenvolvido em PHP - Code Igniter.

Entre em contato para mais detalhes.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online