Project for re4ct0r -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 USD

Mô Tả Dự Án

Hallo re4ct0r, mir ist Ihr Profil aufgefallen und ich würde Ihnen gerne mein Projekt anbieten. Wir können die Einzelheiten über Chat besprechen.

Note: the budget below is only set in order to be able to get in contact with you (I did not know how to contact you otherwises). We looking for developper with php (silex/ simphony2 skill) for the next 4 to 12 week. Happy to talk to you.

Sven

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online