Đã đóng

Project for re4ct0r -- 2

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Mô tả dự án

Hallo re4ct0r, mir ist Ihr Profil aufgefallen und ich würde Ihnen gerne mein Projekt anbieten. Wir können die Einzelheiten über Chat besprechen.

Note: the budget below is only set in order to be able to get in contact with you (I did not know how to contact you otherwises). We looking for developper with php (silex/ simphony2 skill) for the next 4 to 12 week. Happy to talk to you.

Sven

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online