Đã hoàn thành

Project for amit11384

Được trao cho:

amit11384

its for me Relevant Skills and Experience vb wpf Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
4.4
harrysathe

i have 5 year of professional experience in software web application development .. Relevant Skills and Experience web application development .. Proposed Milestones $45 USD - 1

$45 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
3.7