Đã đóng

Project for idragon712 -- 3

Dự án này đã được trao cho idragon712 với giá $900 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hello idragon712, we previously had you quote a project for us and would like to revisit the possibility. We currently have an android app developed. We would be looking for someone who can create the iOS version as well as fix any android issues/improvements you would suggest. We currently have Android messaging running on Google Firebase for but would like Android and iOS to run messaging from AWS backend. Do you have an idea of what this would possibly cost?

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online