Project for moderninfotech

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $210 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Create a pay membership system that we can integrate into an existing laravel media streaming framework.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online