Project for moderninfotech

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $210 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Create a pay membership system that we can integrate into an existing laravel media streaming framework.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online