Đã hoàn thành

Project for moderninfotech

Dự án này đã kết thúc thành công bởi moderninfotech với giá $210 USD trong 17 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$210 USD
Đã hoàn thành trong
17 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Create a pay membership system that we can integrate into an existing laravel media streaming framework.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online