Đã đóng

Promote my new album

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £387 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Finishing Line embarks on an odyssey into the darkness and depravity of a sub-human underworld, stepping on everything from truths protective layers to the web of lies that insulate and protect us from the inevitable and incontrovertible conclusion… nothing is real.

An album that unambiguously articulates exactly what the intellectual and financial puppeteer’s of this world fail to grasp… time is up! Finishing Line is basically a product of despair, love and optimism in a time of tyranny, treachery and transformation.

Album was completed feb 17. and is available on iTunes, Amazon. Apple Music, Spotify and website: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online