Đã đóng

Quiz and Results Website required as specified

Dự án này đã nhận được 78 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $743 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

Create a website where users can take a quiz and results are stored over time for review. I need a professional database maker to make my software work as described in the [url removed, login to view] document which then operates the website for me as specifically laid out in the Template.PDF. I have created the new screenshots and step by step on how to build this website and database. I have an older version but its not the same, however, you may take a look at [url removed, login to view] . I still have these files and graphs if it saves you time and saves me money. However, if you want to start scratch that is ok. As long as it works identical to the Admin and [url removed, login to view] documents Attached.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online