Đã đóng

Read Carefully : Need a new e-currency setup backed by Bitcoin

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹57021 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We need you to develop a e-currency that will be based on bitcoin. It's like a bitcoin wallet but with some customisation. If you understand how bitcoin and bitcoin wallet works and is experienced in C++ programming as well as currency exchange systems. Submit your quote.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online