Đã hoàn thành

Read Json and Insert into a Mysql database

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ptykamikaze với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need a PHP programmer who can work on a script that connects to a JSON Feed and inserts the data into a database (A single MySQL table - already designed).

The partial PHP script is ready. Have to pass 2 parameters.

Need someone to work through Teamviewer, If you cannot please DO NOT APPLY!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online