Đã đóng

Read the description. will pay 10$ for this job.

Dự án này đã được trao cho staticdesigner với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need someone to add classic on click call php or java script code. so that when user click on video play button ([url removed, login to view]) after 10-15 sec that php code shows up..

few more things.. will speak with persone who accept the project.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online