Đã đóng

Real Estate WebApplication

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10380 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Client Registration Page with Plot Booking and EMI System with SMS (without Payment Gateway / no online payment system)

Associate Registration Page

Client Login (For Checking Balance and Payment History)

Associate Login (For Checking Commission)

Income & Expenditure Pages with Admin Approval

Report Generation and Email on daily basis

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online