Còn mở

Real Estate agent MLS and IDX Integration with PHP

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹3567 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi,

I am working for RealEstate Agent I have HTML pages we are not in Wordpress, and I have to Implement IDX. Integrate IDX feed into existing Real estate site. Please let me know if you any experience with PHP web services (XML)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online