Đã đóng

Real Estate - open to bidding

Dự án này đã được trao cho maamekal với giá €100 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

Wordpress website

Real estate template

Own hosting on a by us provided server environment

No lock-in

Contact form

PHP only

Template dress up / configuration to suit our needs

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online