Đã đóng

Repair MySQL slow queries scripts not running to complettion

Dự án này đã được trao cho vinaysinghh với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Repair the slow db queries on the attached txt file..Somebody with true database skill, not just trying to run a db optimization plugin (it doesn't work).

Use the keyword "HAGAJI" in your bid so I know you read this and can do the job.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online