Còn mở

Repair a website a freelancer coded wrong

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $132 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

This freelancer worked on my website and now it doesn't function:

[url removed, login to view]

I need someone to fix the Facebook log in, the banner manager and the restriction on personals gallery ads. It is believe the freelancer mentioned above hard coded the base URL which changed when the site was moved to my server.

If you are interested, I will give more details in chat.

NO BIDS OVER $100.00. This is basic trouble shooting. Once the work is complete and tested on my server, you get paid. No milestones until work is tested.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online