Đã đóng

Require PHP based online web application | Leave management System

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10948 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I want to develope Mini Employee Leave Management System.

Three Logins : 1. Admin 2. HR 3. Employee

Admin Roles : Add Employee/ Users / Pending Leaves / Approve Leave / Leave Reports

Add Departments

HR Roles : Add Employee/ Users / Pending Leaves / Approve Leave / Leave Reports

Add Departments

Employee Roles : Apply for Leave / Select Re-lever from his/her department / apply or reject re-leaver request from leave .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online