Require PHP based online web application | Leave management System

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

I want to develope Mini Employee Leave Management System.

Three Logins : 1. Admin 2. HR 3. Employee

Admin Roles : Add Employee/ Users / Pending Leaves / Approve Leave / Leave Reports

Add Departments

HR Roles : Add Employee/ Users / Pending Leaves / Approve Leave / Leave Reports

Add Departments

Employee Roles : Apply for Leave / Select Re-lever from his/her department / apply or reject re-leaver request from leave .

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online