Đã hoàn thành

Resolver erro da CIELO

Dự án này đã kết thúc thành công bởi robertodalchau với giá R$90 BRL trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Boa tarde, preciso resolver o problema da CIELO, já fiz todo o processo mas dá tela branca: Você entendeu o projeto?

[url removed, login to view]

Aguardo retorno.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online