Đã hoàn thành

Responsive wordpress website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fastworkontime1 với giá $400 USD trong 8 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
8 ngày
Tổng đặt giá
274
Mô tả dự án

New organization want to have a responsive website which should has

1. Introductory website

2. Event management system

3. Member registration with expiry date and admin has to approve each member before he got his membership with the organization.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online