Đã đóng

Responsive wordpress website

Dự án này đã nhận được 276 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $544 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
276
Mô tả dự án

New organization want to have a responsive website which should has

1. Introductory website

2. Event management system

3. Member registration with expiry date and admin has to approve each member before he got his membership with the organization.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online