Đã đóng

Restaurant Management System

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Android Pos

İpad Pos

Web Pos

Desktop Pos

Mobile Pos

Accounting Management

İnvertory Management

Loyalty System

Employee Management + Payroll

Production Planning

Customer Communication

Crm

Feedback System

Kitchen Screen

Chain store management

Omni-Channel Platform

Online Ordering

Mobile Ordering

Digital Menu

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online