Đã đóng

Restore A Magento 1.4 Site On Another Server

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $162 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

I have restored a 1.4 magneto site to a Justhost Server (Hosting Company). I need help in looking at any errors in the log file and bring the site back up.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online