Restore A Magento 1.4 Site On Another Server

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 76

Mô Tả Dự Án

I have restored a 1.4 magneto site to a Justhost Server (Hosting Company). I need help in looking at any errors in the log file and bring the site back up.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online