Đã đóng

SEO e OPTIMIZER WEB SITE

Dự án này đã được trao cho sanjayjoshi77731 với giá €100 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

To optimize your website, you are looking for an experienced CEO who can also optimize the content of a dozen php web pages, analyze and enter keywords to optimize and index best in internet search engines possibly by referring to the tool provided From this link: [url removed, login to view]

Few pages requested but high content !!!

Budget € 50 to work ended + € 50 to full server optimization with synergy with other programmers before launching the web platform

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online