Script or plugin to obtain Soundcloud Playlist ID from my Soundcloud Channel

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I Have a massive Soundcloud channel, with hundreds of playlists.

I want a script or a Wordpress Plugin to extract the Playlist ID from all playlists and display them in table format that i can export as csv or xls file.

something like this:

Playlist Title | Playlist UR | Playlist ID

Example:

تفسير سفر الرؤيا _ القس تادرس حبيب غبور | [url removed, login to view] | 300192784

I want to be able to do this to all my channel, so I get a csv file, or xls file with lines, each line contains these 3 items.

I believe that this can be done using the Soundcloud API

[url removed, login to view]

This website gets the ID, but it is very slow as I have to past each set manually, then I can't copy the ID from the popup window:

[url removed, login to view]

to use this website, paste the following playlist url into the box:

[url removed, login to view]

you will get the ID: 300192784

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online