Scrivere alcuni Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €18 - €36 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

si tratta di sviluppare ulteriormente la app friends360 scaricabile dal playstore e dall'app store.

La tecnologia lato server è php con framework yii, lo stesso framework fornisce backend per le app, le app sono ibride scritte con framework Ionic (cordova + angular js) ed il motore per l'estrazione degli eventi è scritto in javascript con node js

Si richiede firma patto riservatezza.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online