Đã đóng

Scrivere alcuni Software

Dự án này đã được trao cho hawkscodeaus với giá €22 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

si tratta di sviluppare ulteriormente la app friends360 scaricabile dal playstore e dall'app store.

La tecnologia lato server è php con framework yii, lo stesso framework fornisce backend per le app, le app sono ibride scritte con framework Ionic (cordova + angular js) ed il motore per l'estrazione degli eventi è scritto in javascript con node js

Si richiede firma patto riservatezza.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online