Đã hoàn thành

See Project Tasks in Shared Calendar View

Dự án này đã kết thúc thành công bởi BIBINGK với giá £155 GBP trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Currently vTiger 6 shared calendar only shows the "Events" and "To do's" for users you have selected. We need also see Projects and Project Tasks assigned to those users.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online