Còn mở

Sell something for me

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $497 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Online Sales. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $100 - $600 USD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online