Đã đóng

Server not loading websites, Check and update configurations -- Urgent

Dự án này đã được trao cho talhamq với giá $10 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We have a server with several websites, websites are not loading or either showing default apache page, few are loading properly.

This is an urgent basis work, should solve with immediate solution.

Happy bidding

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online