Đã đóng

SharePoint

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2490 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Looking for someone to design and create a policy management system. This system is to be able to store word / pdf documents, as well as track each staff members acknowledgement and understanding of this document. Each staff member must have a unique login their policy status, as well as a manager overview page.

Policies themselves must be able to track versions and be updated (and therefore remove status from previous versions

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online