Đã đóng

Shipping Cost & Tax Rule - Magento 2

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $211 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hi Guys .

Remember this task is about 1-2 hour task, and im a developer by my self. so i know how long it takes.

Im looking for an freelancer who have experience in Magento 2. What edits i am looking at is following:

1. Magento SSL should be forced on all sites.

2. All orders over 39,99 euro should be free shipping then

3. 21% VAT should be shown in checkout.

Requirements:

- 5 Star Rating

- Fluent in english in chat/voice.

- Experienced Magento 2

Else you will not be considered.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online