Đã đóng

Shopify Customization

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $203 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Please Read The whole request before replying. Will not respond to those you have not read the listing completely. Hello, I wanted to do a Shopify customization and wanted to know if it's possible if so what is the turn around time. I have a fashion store and would like to do one or both of the following. I would like to add a size chart for each item. I know how to add a size chart but it's more universal to all products. I want the ability to add a different size chart to every product via a simple pop up when customers hit size chart or a pop up editor that allow to add a spread sheet with a multin conversion for inches in cm (tab). Please reply with the word tab.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online