Đã đóng

Shopify integration with custom design

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $14 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Looking for a PHP developer who should be proficient in integrating custom designs with Shopify eCommerce platform. Design files & Shopify account will be provided by us.

Reply back with your experience and at least three best work URLs.

NOTE: Only freelancers. Agencies please excuse us.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online