Còn mở

Shopify payment method API Klarna

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là kr297 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr70 - kr192 SEK
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hi i need help to get this [url removed, login to view] payment method to my shopify account is that possible?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online