Đã đóng

Simple Message Bot

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $61 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need a bot created for Linkedin that send connection requests to users based off of search terms. Once the user accepts the connection request then I need the bot to auto send a message to the new connection. Thanks!

So basically these functions:

1. Login to Linkedin account

2. Search for users based on keywords, search terms, title, connection tier, etc

3. Send connection requests to users "need to be able to set max connections requests per day"

4. Send instant automated message to users as soon as they accept the connection request. "must be sent after they accept the request."

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online