Còn mở

Singapore Business Email Database - List of Singapore Companies

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $65 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need a Business Email Database of Singapore Companies. Must be at least 100,000 listings. Database must be AT LEAST 2016.

Should have the following fields (if available)

First Name

Last Name

Company Name

Job Title

Email

Address

Postal Code

Phone / Fax

Category / Industry

Website

Please send me samples so i can check the data. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online