Đã đóng

Sketchup importer and viewer wordpress plugin

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $264 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$80 - $240 HKD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Requirement:

1: we will have a sketchup warehouse account

2: allow user to upload sketchup (.skp) to our sketchup warehouse account

3: show the sketchup viewer in a webpage

4: wordpress integrated

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online