Sketchup importer and viewer wordpress plugin

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $80 - $240 HKD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

Requirement:

1: we will have a sketchup warehouse account

2: allow user to upload sketchup (.skp) to our sketchup warehouse account

3: show the sketchup viewer in a webpage

4: wordpress integrated

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online