Đã hoàn thành

Slack Bot

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nromashchenko với giá £133 GBP trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I'm looking for somebody to create a very basic slack bot for me. It's functions will be hardcoded and I need to be able to assign the responses.

E.g What folder is the artwork in? (Response - {Link})

What is our deadline for project 1? (Response - The deadline is January 15th.)

I need to be able to assign multiple questions to a single answer.

It needs to be fully set up to work on slack.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online