Còn mở

Small Wordpress Theme Modifications

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

I have a WP theme that is displaying the wrong "Featured Image" for my course blog posts. I simply need it to display the correct Featured Image that is set inside the WP admin for blog posts.

I also need the image to display at the proper height/width without stretching the image.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online