Đã hoàn thành

Small chance in Opencart shipping module

Dự án này đã kết thúc thành công bởi radarhe với giá €8 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I have created a small opencart shipping module. The module calculates the shippingcost after weight, and the buyer can also select picupshop. All works fine, but i want the module to give free shipping when the order is over xxx price.

Can you help me with that....

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online