Đã đóng

Software Dev

Dự án này đã được trao cho akash1423 với giá $555 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I installed dolibarr ERP the latest version , I want to add some customization

This ERP system is open source , I want to customize the project module :

- the sales employee can create a lead , and the project manager can convert it to project and the project must approved by the operation manager

On sales module : each manager can see his employees leads and monitoring or assign new lead to them

On payroll : the manager must see his employees salary and approve it , after that the operation manager will approve all employees salaries , then finance Manager approval , then CEO approval , and after approved from operation manager and finance Manager and CEO the system will send the payroll slip for each employee via email .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online