Đã đóng

Software Development

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £197 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

For a prototype we require

- integration from certain ID's of a MYSQL db of the non Wordpress part to a front end registration page in Wordpress.

- Password protected areas

- Order with payment gateway integration

Please provide:

Link to your CV

Framework you would work with

Info on projects you had been involved in.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online