Đã đóng

Software docente

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $293290 CLP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$125000 - $375000 CLP
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Somos centro de capacitacion que busca contar con programa/s que nos ayuden a apoyar el aprendizaje de nuestros alumnos tenemos documentos en word, pdf y tambien videos que deseamos sean accesibles para nuestros alumnos presenciales y los que estudian on-line, espero recibir propuestas de programas ya desarrollados que me puedan servir, recibiria link de programas para probar y elejir y eventualmente hacer pequeñas modificaciones, puede ser programa para incorporar en nuestra web y tambien puede ser aplicacion para celular inteligente estoy abierto a propuestas

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online