Đã đóng

Software to get price data from website every 6 hours -

Dự án này đã được trao cho azaqero với giá $227 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hello,

We need a software to get data from website ( just some data that we choose inside of website ). We will able to add page to get data. ( Pages have same pattern ) It will run instantly with one button and get data every 6 hours. Program will show data we seek on excel table and it will show the price histıry graph thats all.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online