Đã đóng

Streaming panel UI

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €858 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

- build webinterface for live streaming. with full features.

> examples

loadbalancer etc.

multiple streams for one channel

user auth, user expire, disable enable ban

connection limit on streams by users. and so on.

you can have a look at [url removed, login to view] for it . i need same features!

- important is having knowledge about streaming with HLS nginx with FFmpeg and FFprobe

- if you dont have knowledge about this tools dont bid.

** no people from pakistan/india !!!!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online