Đã đóng

Stuck on Magento 2 Upgrade

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $63 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I have stuck on magento 2 upgrade on backend.

Please kindly find the attached screenshot and log for your reference.

This project is aim to fix the upgrade problem, so that I can continue to upgrade to v2.1.4 or later version.

PS. My Budget is only $10.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online