Đã hoàn thành

Style theme WordPress Template based on iconic-pro

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bestworkontime9 với giá €110 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
142
Mô tả dự án

I need to style a wordpress web site.I need a main layout and another slightly different for blog section (only header change). The site and iconic-one theme is already installed

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online